Sök:
Tips

 

För bästa resultat kommer här lite tips. hoppas detta skall hjälpa er att göra så bra kopior som möjligt.

Bilder är glädje, det tycker vi alla.

1. Vilka filformat lämpar sig bäst för beställning av fotokopior?

Du kan använda filformaten JEPG,PNG,PDS,TIFF,BMP,PICT, Adobe Photoshop ( PDS, EPS), Kodak PhotoCD (PCD) och FlashPix (FPC). När du väljer ut filerna bör du se till att de har tillräckligt hög upplösning för att fotokopiorna ska bli bra. Se även: Hur hög upplösning bör den digitala bilden ha? Spara bilderna i sRGB. JPEG eller i TIFF, alltid i 8-bitars läge, eller i JPEG option välj format option "baseline"(std).

Upplösning är 300dpi för alla bilder.

Tiff kan ej sändas via nätet ännu, men kan lämnas i butiken.


2. Hur hög upplösning bör digitala bilder ha?

Kvaliteten på fotokopian beror i hög grad på upplösningen i orginalfilen. Standardmodellerna av digitala kameror skiljer sig åt i upplösningsmöjligheter. Kvaliteten definieras ofta med begreppet megapixel (MP). Lägg också märke till att den möjliga upplösningen för digitalkameran kan påverkas av inställningarna i den enskilda kameran.

Här kan du se till vilken bildkvalité dina bilder kan ge i olika storlekar. Vi framkallar från jpeg,tiff,psd,eps och bmp.

Kameratyp Bildstorlek
(pixlar)
Framkallad storlek (cm)
10x15 13x18 15x20 20x30 30x45
6 MP 2016 x 3024  
5 MP 1920 x 2560
4 MP 2240 x 1680
3 MP 2048 x 1536
2 MP 1600 x 1200
1 MP 1280 x 960
XVGA 1024 x 768
SVGA 800 x 600
VGA 640 x 480
Utmärkt   Bra   Gränsfall   Dåligt  

Rullbredd

Bild storlek

Bild storlek

mm

cm

pixlar

 

 

 

102

10x13

1228x1565

102

10x15

1228x1842

127

13x18

1535x2149

152

15x20

1818x2408

203

20x30

2416x3624

305

30x45

3624x5436

 

 

 

Rullbrädd är det exakta måttet på höjden.

3. Alla digital kameror, typ digitala kompaktkameror har 10x13 eller 11x15 som standard format. Systemkameror har 10x15 som standardformat.

4. Alla kopieringsmaskiner beskär bilden med 2-4% runt om kanten. detta p. g. a. tekniska lösningar. Om det är viktigt att få med hela bilden så ändra på formatet i Photoshop eller liknande program. Vägen dit, gå in på arkivlisten välj "bild" och därefter "storlek på arbetsytan" se till att den har samma storlek som den färdiga kopian. Gå sen in på bildstorlek och gör bilden ca: 2mm mindre från varje kant. Eftersom bilden inte täcker upp hela arbetsytan så skapas en vit kant kring bilden. Beskärning motsvarar referens bildens svarta ram i bilden. Se kopian. Denna kopia kan hämtas utan kostnad i butiken, och användas som referens att justera skärmen tillsammans med den digitala filen som kan ner laddas här.

   

Av hela bilden kommer det som är innanför den svarta ramen, med vid kopiering.

Fil för ned laddning höger klicka här "spara länk som". Bilden är 700kb 300dpi .jpg


5. Hur påverkas kvaliteten på fotokopiorna av datakomprimering?

Det finns olika komprimeringsalternativ för de olika standard filformaten. Datakomprimeringen ger mindre filstorlek. Komprimering på hög nivå kan leda till så kallade komprimeringsfel eller felaktigheter i färgåtergivningen både på skärmen och på fotokopian.

I det här avseendet ger JPEG - eller JPG-formatet högsta antalet varianter och används vanligen för digitala kameror. Mer information om datakomprimering för din digitala kamera finns i används vanligen för digitala kameror. Mer information om datakomprimering för din digitala kamera finns i användarhandboken till kameran.

Yrkesfotografer använder ofta formatet Tiff. Med det formatet går inte bildkvaliteten förlorad, men då kräver det också mycket minne. Tiff-format ger också möjlighet till LZW- komprimering så att filstorleken kan minskas. Tiff-format kombinerat med LZW-koprimering kan för närvarande inte användas för den här tjänsten.

Gif-formatet (Graphics Interchange Format) har en omfattande komprimeringsprocess. Den lämpar sig bara för återgivning av bilder på skärmen och inte för fotokopior.

Med reservation för produktförändringar och felskrivningar.
Kontakta oss: Tel 018-10 20 44 E-post: webshop@ufk.se Vid frågor om våra produkter så är ni hjärtligt välkomna att höra av er till oss på uppgifterna ovan.
Butiken / besöksadress Dragarbrunnsgatan 42 Uppsala info@ufk.se Tel: 018 102040